Home
Info
Kontakt
GDPR
Pro spotřebitele
Čimelice

Vážený zákazníku,

naším cílem je především Vaše plná spokojenost se zakoupeným zbožím, proto si Vás dovolujeme upozornit na několik rad a doporučení ke správnému výběru, obouvání a ošetřování obuvi.

1. Dříve, než si obuv zakoupíte, nechte si odborně změřit velikost Vašich nohou a vybranou obuv si pečlivě vyzkoušejte.
2. Při výběru rozlišujte obuv podle účelovosti - pro každý účel je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje použitý materiál, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Obuv se podle účelovosti dělí na:

a) rekreační obuv: obuv pro rekreačně vycházkové příležitosti, pro chůzi na delší vzdálenosti v mírném i upraveném přírodním prostředí.
b) vycházková obuv: obuv pro vycházkové příležitosti a denní běžné užívání na upravených terénech (chodník, ulice).
c) společenská obuv: obuv pro krátkodobé nošení vhodná do interiéru, je velice citlivá na vlhkost a nerovný terén, zejména obuv s koženou podešví, kde dochází k rychlejšímu opotřebení - tyto podešve je nutné ošetřovat speciálním přípravkem - tonikem.
d) sportovní obuv: je důležité respektovat, ke kterému sportu je obuv předurčena např. sálová obuv není svou konstrukcí určena pro používání ve venkovním prostředí, kde dochází k rychlému úbytku podešví; běžecká obuv je svou konstrukcí určena pro atletické sporty, nelze tedy používat jako obuv tenisovou nebo ke hraní kopané atp.
e) domácí obuv: lehká, převážně textilní jednoduché konstrukce pro použití v interiérech.
f) dětská obuv: nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy ve fázi vývoje - nedodržení zásad má za následek poškození nohy dítěte.
g) speciální obuv (tzv. jednoúčelová): tato obuv se užívá přesně podle specifikace uvedené na obalu např. pracovní, plážová, zdravotní (dia-obuv) ap.

3. Zvolte si především dostatečně prostornou a pohodlnou obuv, která Vás nesmí nikde tlačit.
4. Novou obuv noste zpočátku jen kratší dobu, aby se přizpůsobila tvaru Vašich nohou.
5. Pro zdraví nohou prospívá každodenní výměna ponožek a patřičná hygiena.
6. Obuv pravidelně ošetřujte, čímž prodloužíte její životnost.
7. Již při nákupu obuvi se poraďte s prodejcem o vhodném prostředku na ošetřování obuvi (impregnační prostředek, krém atp.)


NĚKOLIK RAD KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ OBUVI, INFORMACE O VLASTNOSTECH MATERIÁLŮ

 • obuv často střídejte, zejména za deštivého počasí.
 • promočenou obuv nikdy prudce nesušte u zdroje tepla !!! Při teplotě nad 50°C dochází k poškozování obuvi.
 • při obouvání obuvi uzavřených střihů používejte obouvací lžíce, čímž zabráníte prolamování a deformaci materiálu v patní části obuvi.
 • nezapomeňte, že nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní materiál - useň (kůži).
 • nezapomeňte na pravidelné ošetřování vhodnými prostředky a především při opotřebení podešví a patníků vlastním nošením obuv nechte ihned opravit u specializovaného opraváře.
 • obuv zhotovená z přírodního materiálu - usně (kůže) je propustná pro vzduch a prodyšná pro vodní páru a to oběma směry, tzn. obuv není trvale odolná vůči promáčení; obuv je nutné impregnovat vhodnými prostředky (tuky a impregnační krémy) každá obuvnická useň (kůže) je barevně upravovaná a v určité míře může "pouštět" barvu; respektujte tuto skutečnost při výběru punčoch a ponožek. Prošití obvodu podešve k vrchu příp. prošití vrchu k napínací stélce (obuv flexiblová) představuje technologicky nutné narušení kompaktnosti spojovaných materiálů, vzhledem k tomu není obuv dlouhodobě vystavená vlhkosti odolná vůči promáčení; doporučujeme ošetření obuvi včetně prošití vhodným impregnačním krémem nebo tukem.
 • každá obuvnická useň (kůže) je barevně upravovaná a v určité míře může "pouštět" barvu; respektujte tuto skutečnost při výběru punčoch a ponožek.
 • prošití obvodu podešve k vrchu příp. prošití vrchu k napínací stélce (obuv flexiblová) představuje technologicky nutné narušení kompaktnosti spojovaných materiálů, vzhledem k tomu není obuv dlouhodobě vystavená vlhkosti odolná vůči promáčení; doporučujeme ošetření obuvi včetně prošití vhodným impregnačním krémem nebo tukem.

JAK SPRÁVNĚ OŠETŘOVAT OBUV PODLE POUŽITÉHO MATERIÁLU

 • usňová (kožená) obuv s hladkým lícem - po vyschnutí obuv očistěte od bláta a prachu suchým nebo mírně vlhkým hadříkem či houbou a otřete do sucha; naneste na svršek tenkou vrstvu barevného nebo bezbarvého krému a obuv vyleštěte. V případě mechanického odření lícové vrstvy obuv před krémováním přestříkejte krycí barvou na kůži ve spreji v příslušném odstínu.
 • usňová (kožená) obuv z vlasových materiálů - velury a nubuky - po vyschnutí obuv očistěte jemným kartáčem (nejlépe gumovým) nebo speciální čistící houbou. Pro zvýšení vodoodpudivosti se používají speciální spreje tzv. impregnace, ať již barevné nebo bezbarvé. Obuv nikdy nekrémujte, změníte tak vzhled i vlastnosti materiálu.
 • usňová (kožená) obuv z mastných nebo voskovaných materiálů tzv. mastné a voskované nubuky - po vyschnutí obuv opatrně vyčistěte jemným kartáčem a ošetřete speciálním tukem, krémem, olejem nebo impregnací s vyšším obsahem tuku a vosků. Světlé usně mohou po ošetření ztmavnout !! Obuv nikdy nekrémujte, změníte tak vzhled a vlastnosti materiálu.
 • usňová (kožená) obuv s lakovou úpravou - nečistoty odstraňte měkkým textilem za sucha nebo za mírného vlhka. Povrch je tvořen tenkou fólií a tak je choulostivý na chemické vlivy, rozmáčení a mráz.
 • obuv z poromerických a plastových materiálů - omyjte svršek vlažnou vodou, obuv zvolna vysušte a přeleštěte suchým měkkým hadříkem. Na obuv z těchto materiálů nepoužívejte běžné krémy a leštidla, mohly by svým složením poškodit materiál.
 • obuv z povrstvené usně- jedná se o obuv, která slučuje vlastnosti klasické kožené obuvi a obuvi z poromerických a plastových materiálů. Na lícovou stranu usně je nanesena tenká vrstva poromerického materiálu, která se snadno ošetřuje - svršek omyjte vlažnou vodou a po vyschnutí přeleštěte suchým měkkým hadříkem. Na obuv z těchto materiálů nepoužívejte běžné krémy a leštidla, mohly by svým složením poškodit materiál
 • obuv z textilních materiálů - ošetřuje se pouze za sucha překartáčováním, případné skvrny vyčistěte speciálním přípravkem na textilní obuv. Obuv lze ošetřit pro zvýšení vodoodpudivosti impregnací na textil. Vyvarujte se nadměrnému promáčení a obuv v žádném případě klasicky neperte !
 • obuv pryžová - obuv omyjte vlažnou vodou, nikdy nepoužívejte technická čistidla nebo rozpouštědla. Obuv lze ošetřit silikonovou emulzí. Vnitřní část udržujte řádným vysoušením a deodoranty.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 1. Záruční list spolu s letákem doporučujeme uschovat pro případ nutnosti doložení data nákupu a prodejní ceny zboží.
 2. Práva z vady se uplatňují pouze na vady materiálu, výrobní technologické vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, který se vyskytne v průběhu lhůty pro uplatnění práv z vady; to neplatí v případě, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl (např. křivé šití, rozbarvenost vrchových materiálů apod., na které byl kupující předem upozorněn a k tomu byla případně poskytnuta sleva na zboží) nebo pokud rozpor s kupní smlouvou sám způsobil např. poškozením zboží
 3. Práva z vady nelze uplatnit na změny vlastností obuvi, které vznikly v průběhu lhůty pro uplatnění práv z vady v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálu a nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržením pravidel a zásad správného používání a údržby
 4. Řízení o uplatnění práv z vady může být zahájeno, jestliže zákazník předloží zboží v kompletním stavu a prokáže nákup tohoto zboží a to nejlépe nákupním dokladem – záručním listem, případně jiným dokladem prokazujícím datum nákupu a cenu zboží, v nejzazším případě svědeckou výpovědí; zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné.
 5. Práva z vadného plnění je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned poté co je možné, při včasné prohlídce a dostatečné péči o zboží, vadu zjistit, případné prodlení při pokračujícím užíváním zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí uznání práv z vady.
 6. Práva z vady lze uplatnit osobně nebo poštou, případně přepravní kurýrní službou - balíkem s vloženým popisem vady, doložením nákupu zboží a zpáteční adresou.
 7. Lhůtu pro uplatnění práva z vady nelze považovat za stanovení životnosti zboží – životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba; to znamená, že při intenzivním uží vání může být životnost obuvi kratší než lhůta pro uplatnění práva z vady.
 8. Lhůta pro uplatnění práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, je 24 měsíců od převzetí zboží.
 9. Při výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna a to bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30-ti dnů.
 10. Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za bezvadné nebo od smlouvy odstoupit.
 11. Reklamace může být vyřešena po vzájemné dohodě přiměřenou slevou z ceny zboží v případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Copyright © FIPO TRADE CZ s.r.o. 2018